Dječji dan Frankopan

Dječji dan u Frankopanu se održava u svibnju. Cilj je okupiti što više djece iz sportskih i umjetničkih udruga te vrtića i škola sa svrhom predstavljanja njihovog rada lokalnoj zajednici te međusobnog druženja i zabave. Kroz cjelodnevni program predstavlja se ponuda aktivnosti za djecu u Kraljevici, a pruža se i uživanje u brojnim aktivnostima kao što su likovne, kreativne i edukativne radionice, predstave, sportske aktivnosti, korištenje napuhanca, foto kutak i sl.