Bike Tragovima Frankopana

Tura započinje u Dvorcu Nova Kraljevica, a proteže se kroz Stari grad Hreljin do Bakarskih prezida, upečatljivih terasa formiranih suhozidima na kojima se tradicionalno uzgajala vinova loza te proizvodilo poznato pjenušavo vino. S Bakarskih prezida spušta se do grada Bakra te potom natrag u Kraljevicu. Tura je srednje težine te ju čini 80 % asfalta.

Više na: https://rijekaoutdoor.com/bike/tragovima-frankopana/